Dit is Yn de Mande

De naam van de school
Op 17 juni 2009 maakte de voorzitter van de naamscommissie, de naam bekend van de nieuwe samenwerkingsschool. Er bleek binnen de commissie een grote voorkeur te bestaan voor namen, die voor komen in de taal van Schiermonnikoog. Inwoners van ons eiland bleken de naam “Yn de mande” voor te dragen. (Eigenlijkuit te spreken als “Yn è man de”). De naam “Yn de mande” staat voor samenwerking, met z’n tweeën. Het beeldje aan deBurg. v.d. Bergstraat staat symbool voor die samenwerking en is ook verwerkt in het nieuwe logo.
                     
De schoolomgeving
 
De school zit nu samen met de peuterspeelzaal in één gebouw, in een rustige omgeving, net buiten het centrum van het dorp.
De school heeft de beschikking over 4 lokalen, een activiteitenruimte, een speellokaal en een bibliotheek. Naast de school staat het gymlokaal.
Rondom de school staan prachtige speeltoestellen. In de pauze wordt daar door de kinderen, altijd onder toezicht van een leerkracht, veel gebruik van gemaakt. Ook na schooltijd kan hier (op eigen risico) gespeeld worden.