Ons bestuur

Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit 3 personen en is op 28 december 2012 benoemd. Één lid van het bestuur is voorgedragen door het bestuur van de vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs Schiermonnikoog (VCPBO ) te weten mevr. A. Buruma. De beide andere leden, dhr. B. Boon en dhr. J. W. Veenstra, hebben zitting in het bestuur namens de gemeente Schiermonnikoog.

 

Het stichtingsbestuur is het bevoegde gezag en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Verder zorgt zij ervoor dat de wet en regelgeving op de juiste manier wordt toegepast en dat onderwijsvoorzieningen op een verantwoorde wijze vorm wordt gegeven. Het bestuur is de interne toezichthouder en de directeur van de school is gemandateerd bestuurder, conform hetgeen is vastgesteld in het managementstatuut van de school.

 

Het bestuur laat zich leiden door de onderstaande kernwaarden:

 • Duidelijkheid
 • Flexibiliteit
 • Vertrouwen
 • Transparantie
 • Humor
 • Openheid en toegankelijkheid
 • Zekerheid en stabiliteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Verbindendheid

Het bestuur hanteert de afspraken zoals verwoord in:

 • Statuten Bestuur Stichting Samenwerkingsschool
 • Managementstatuut Samenwerkingsschool
 • Code Goed Onderwijsbestuur Primair Onderwijs (VOS/ABB en AVS)