Ons bestuur

Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit 3 personen en is in december 2017 benoemd. De volgende mensen zitten in het bestuur: dhr. C van der Kolk (voorzitter), mevr. A Schellekens en dhr. M. Ab.

 

Het stichtingsbestuur is het bevoegde gezag en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Verder zorgt zij ervoor dat de wet en regelgeving op de juiste manier wordt toegepast en dat onderwijsvoorzieningen op een verantwoorde wijze vorm wordt gegeven. Het bestuur is de interne toezichthouder en de directeur van de school is gemandateerd bestuurder, conform hetgeen is vastgesteld in het managementstatuut van de school.

 

Het bestuur laat zich leiden door de onderstaande kernwaarden:

 • Duidelijkheid
 • Flexibiliteit
 • Vertrouwen
 • Transparantie
 • Humor
 • Openheid en toegankelijkheid
 • Zekerheid en stabiliteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Verbindendheid

Het bestuur hanteert de afspraken zoals verwoord in:

 • Statuten Bestuur Stichting Samenwerkingsschool
 • Managementstatuut Samenwerkingsschool
 • Code Goed Onderwijsbestuur Primair Onderwijs (VOS/ABB en AVS)