Hartelijk welkom op de website van onze school!

 

 

Onze school valt sinds 28 december 2012 onder de Stichting Samenwerkingsschool Yn de mande. De naam 'Yn de mande' staat voor samenwerking. In onze school werken openbaar en protestants christelijk onderwijs samen.

 

We willen samen een school zijn waar ouders, de kinderen, hun juffen en meesters met veel plezier naar toe gaan. Een kindvriendelijke en kindveilige school waar heldere structuren worden gehanteerd. Waar goede leerlingenzorg is. Maar bovenal waar individuele talenten worden ontdekt en gestimuleerd in een positieve sfeer.

Een school waar ons team trots op is en waar kinderen leren trots te zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen!

 

Zelfstandigheid, Vrijheid (duidelijke regels en structuren) en Samenwerken vinden we belangrijk. Dit kunt u dagelijks zien in onze manier van les geven en het omgaan met elkaar.

 

Als team vinden we de samenwerking met ouders zeer belangrijk. We willen allemaal het beste voor de kinderen, wat is er dan makkelijker om de handen ineen te slaan? Dit proberen we waar te maken door een eerlijke en open houding.

   

We hebben als school ook een belangrijke functie binnen de gemeenschap van Schiermonnikoog. We willen deze ook graag innemen en daarom oriënteren we ons op de ruimte rondom de driehoek -kind-ouder-school- ; de maatschappij. We houden ons bezig met de vraag wat wij als school voor de gemeenschap kunnen betekenen en wat kan de gemeenschap voor ons betekenen?

 

 

Zoals we werken aan de groei van onze kinderen, werken we ook aan de groei van deze website. Op dit ogenblik is de inhoud van de website nog niet volledig, we hopen dat u van tijd tot tijd de ontwikkelingen op kunt merken.

 

Het team van Yn de Mande